Dreams World

Fight the reality, with magic ..

Archive for the month “August, 2013”

Judecata omului

Un suflet rănit, lacrimi ce din suflet nu mai dispar niciodată, închis de propria-i soartă , aruncat în tăcere şi în singurătate. Eliberându-se de dorinţele oamenilor, eliberându-se de tot ce îl înconjoară. Atâtea lacrimi fără voie să-l purifice şi totuşi nu are puterea de-a vedea adevărul. Adevărul este mereu ascuns după vorbe, mereu ascund după fapte, după ecoul inimii. Nu i se dă dreptul la cuvânt , el nu poate spune niciodată nimic pentru că va fi judecat dar tot ajunge să fie judecat fără să spună nimic. Cufundându-se în propria-i ştiinţă dispare, se schimba complet pentru a lăsa amintirile în urmă , iar apoi tu judeci din nou schimbarea lui. Nemaiştiind ce să facă, zboară în alte lumi, pleacă unde să nu fie găsit, se ascunde singur şi se izolează de durerea ce i-ai provocat-o… şi nu mai vine niciodată. S-a săturat să audă, s-a săturat să îndure, s-a săturat de atâtea minciuni, s-a săturat iadul infinit în care a trăit.

Sufletele simt înaintea inimii, sufletele plâng înaintea ochilor, sufletul simte o durere mai mare decât omul. Oamenii care se resping între ei , uită de suflet, uită de iubire, uită de inimă…uită că şi celălalt simte.

Şi totuşi , toţi am uitat, Unul singur are voie să judece oamenii, Domnul de Sus.

 

Am plecat ca om şi m-am întors ca suflet,

Durerea asta nimeni nu o poate frânge

E o noapte sumbră , în pădure doar un foşnet,

Sufletul ce plânge.

Şi am plecat, de lume am scăpat, şi v-am lăsat, şi v-am iubit dar voi nu m-aţi preţuit.

Cel pe care îl judecai.

81467_v37pcmfxb0r6e2z19dnigyjwhkq8at4u5sol

 

Post Navigation